Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )
Chương III : Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 169


–  Hạn chế ô nhiễm không khí

Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


–  Hạn chế ô nhiễm nguồn nước


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo  vệ thực vật


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


Những hiếu biết và ý thức của con người đối với báo vệ môi trường có vai trò rất lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại
là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures
be what he is. And, above all, accept these things.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have