XtGem Forum catalog

Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )
Chương III : Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 169


–  Hạn chế ô nhiễm không khí

Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


–  Hạn chế ô nhiễm nguồn nước


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo  vệ thực vật


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


Những hiếu biết và ý thức của con người đối với báo vệ môi trường có vai trò rất lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này... anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình... anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.
I wish I'd seen you as a little girl, without your armor to fend off the world...I would have kept you underneath my wing...I would protect you from everything.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên