Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )
Chương III : Con người, dân số và môi trường – Ô nhiễm môi trường(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 169


–  Hạn chế ô nhiễm không khí

Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


–  Hạn chế ô nhiễm nguồn nước


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo  vệ thực vật


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


– Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn


Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo )


Những hiếu biết và ý thức của con người đối với báo vệ môi trường có vai trò rất lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s