Chương II – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 33 đến 37 – Trang 50, 51

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.
There are causes worth dying for, but none worth killing for.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt