Ring ring

Chương II – Tiết 6 : Diện tích đa giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 37 đến 40 – Trang 130, 131

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 37 đến 40 – Trang 130, 131


37. Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích hình ABCDE (h. 152).


Chương II – Tiết 6 : Diện tích đa giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 37 đến 40 – Trang 130, 131


Chương II – Tiết 6 : Diện tích đa giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 37 đến 40 – Trang 130, 131


Vậy ta cần đo các đoạn thẳng AC, BG, CK, DK, HE, AH


38. Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ kiện được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF // BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.


Chương II – Tiết 6 : Diện tích đa giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 37 đến 40 – Trang 130, 131


Hướng dẫn giải


Diện tích con đường hình bình hành EBGF là


S (EBGF) = 50. 120 = 6000 m², , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết rằng tình yêu đã bắt đầu là cái khó, biết nó bắt đầu từ lúc nào còn khó hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên