Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


25. Làm tính cộng các phân thức sau :

Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


Hướng dẫn giải


Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


Chương II – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 25 đến 27 – Trang 47, 48


26. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m³ đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x.m³/ngày và đội đào được 5000m³. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tăng 25m³/ngày.


a) Hãy biểu diễn :  • Thời gian xúc 5000m³ đầu tiên ; 

  • Thời gian làm nốt phần việc còn lại ; 

  • Thời gian làm việc để hoàn thành công việc. 


b) Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250m³/ngày.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru