Chương 4. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 127 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  127  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 5:Chọn đáp án đúng.


Động lượng được tính bằng.


A. N/s.                                                                    B. N.s.


C. N.m.                                                                   D. N.m/s.


Câu 6: Chọn đáp án đúng.


Một quả bóng đang bay ngang với động lượng Chương  4. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  127  SGK Vật Lý lớp 10 thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:


Chương  4. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  127  SGK Vật Lý lớp 10, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Blaise Pascal
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches