The Soda Pop

Chương III : Tam giác đồng dạng – Tiết 1 : Định lí Ta-lét trong tam giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 1 đến 5 – Trang 58, 59

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.
There are strings in the human heart that had better not be vibrated.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên