Teya Salat

Writing Unit 8 Lớp 11 Trang 96

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Writing trang 96 SGK. Viết bài tả lại một trong các lễ hội phổ biến ở Việt Nam (ví dụ: ngày Tet, Trung Thu; lễ mừng Quốc Khánh, ngày Nhà Giáo, ngày Phụ Nữ...).

UNIT 8: CELEBRATION

WRITING (VIẾT)

 

Viết bài tả lại một trong các lễ hội phổ biến ở Việt Nam (ví dụ: ngày Tet, Trung Thu; lễ mừng Quốc Khánh, ngày Nhà Giáo, ngày Phụ Nữ...).

Bài viết phải bao gồm các điểm chính như:

• Tên của lễ hội

• Thời điểm của lễ hội

• Mục đích của lễ hội

• Các hoạt động chính của ngày lễ

• Cảm nghĩ của em về lễ hội., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên