Pair of Vintage Old School Fru

Writing Unit 8 Lớp 11 Trang 96

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Writing trang 96 SGK. Viết bài tả lại một trong các lễ hội phổ biến ở Việt Nam (ví dụ: ngày Tet, Trung Thu; lễ mừng Quốc Khánh, ngày Nhà Giáo, ngày Phụ Nữ...).

UNIT 8: CELEBRATION

WRITING (VIẾT)

 

Viết bài tả lại một trong các lễ hội phổ biến ở Việt Nam (ví dụ: ngày Tet, Trung Thu; lễ mừng Quốc Khánh, ngày Nhà Giáo, ngày Phụ Nữ...).

Bài viết phải bao gồm các điểm chính như:

• Tên của lễ hội

• Thời điểm của lễ hội

• Mục đích của lễ hội

• Các hoạt động chính của ngày lễ

• Cảm nghĩ của em về lễ hội., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
He who does not understand your silence will probably not understand your words.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên