Old school Swatch Watches

Chương II – Tiết 2 : Hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71


6. Dùng thước và eeke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau ha không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác là hình thang, có những tứ giác không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 20, tứ giác nào là hình thang.

Chương II – Tiết 2 : Hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71


Chương II – Tiết 2 : Hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71


Hướng dẫn giải 


Bằng cách kiểm tra hai đường thẳng song song như hình 19, ta có tứ giác ABCD (AB // DC) và tứ giác INMK (IN // MK) là hình thang.


7. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.


Chương II – Tiết 2 : Hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 6 đến 10 – Trang 70, 71


Hướng dẫn giải


Hình a :, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù anh có quay đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy người cần đến anh.
Wherever a man turns he can find someone who needs him.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên