XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 11 : Hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 73 đến 78 – Trang 105, 106

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 73 đến 78 – Trang 105, 106


73. Tìm các hình thoi trên hình 102.

Chương I – Tiết 11 : Hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 73 đến 78 – Trang 105, 106


Chương I – Tiết 11 : Hình thoi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 73 đến 78 – Trang 105, 106


Hướng dẫn giải


Các tứ giác sau là hình thoi :


a. Có bốn cạnh bằng nhau.


b. Hình bình hành có một đường là đường phân giác của một góc


c. Có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường


e. AC = AD = AB = BC = BD => AC = CB = BD = DA, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn phải chấp nhận mọi thứ khi nó đến và điều duy nhất quan trọng là bạn đối diện nó với lòng can đảm và hành động với những gì tốt nhất mình có thể làm.
You have to accept whatever comes and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên