Disneyland 1972 Love the old s

Chương II – Tiết 3 : Diện tích tam giác – Hướng dẫn giải SGK Toán 8, Tập 1 các bài 16, 17, 18 – Trang 121

Hướng dẫn giải SGK Toán 8, Tập 1 các bài 16, 17, 18 – Trang 121


16. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng :

Chương II – Tiết 3 : Diện tích tam giác – Hướng dẫn giải SGK Toán 8, Tập 1 các bài 16, 17, 18 – Trang 121


Hướng dẫn giải  • Diện tích các hình chữ nhật trong cả ba hình đều là ah

  • Diện tích các tam giác được tô đậm trong ba hình đều là 1/2ah


=> Diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình a, b, c bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.


17. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h. 131), Hãy giải thích tại sao ta có đẳng thức :


AB.OM = OA.OB


Chương II – Tiết 3 : Diện tích tam giác – Hướng dẫn giải SGK Toán 8, Tập 1 các bài 16, 17, 18 – Trang 121


Hướng dẫn giải


Chương II – Tiết 3 : Diện tích tam giác – Hướng dẫn giải SGK Toán 8, Tập 1 các bài 16, 17, 18 – Trang 121, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khôn không thích kẻ ngu, người tỉnh không thích kẻ say.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên