Insane

Chương I – Tiết 11 – Chia đa thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29


63. Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không 

A = 15xy² + 17xy³ + 18y²


B = 6y².


Hướng dẫn giải


A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B. Mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 và bằng với số mũ của y trong B.


64. Làm tính chia :


Chương I – Tiết 11 – Chia đa thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 11 – Chia đa thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 63 đến 66 – Trang 28, 29, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi.
If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên