Duck hunt

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Chương V: Di truyền học người – Bệnh và tật di truyền ở người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 85


1.Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhăn Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái nào?

Có thế nhận biết bệnh nhân Đao qua các dâu hiệu bề ngoài như: bé, lùn, cổ rụt, má phê, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tav ngắn.


Có thề nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua các dấu hiệu bề ngoài như: bệnh nhân là nữ, dáng lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.


2. Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật 6 ngón tay ở người.


–  Bệnh bạch tạng: có da và tóc màu trắng, mắt hồng do một đột biến gen lặn gây ra.


–  Bệnh cầm điếc bấm sinh do một đột biến gen lặn khác gây ra (do cha mẹ bị nhiễm chất phóng xạ, chất độc hóa học).


–  Tật 6 ngón tay ở người do đột biến gen trội gây ra.


3.Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật bệnh di truyền ở người và một sô biện pháp hạn chế phát sinh các tật bệnh đó.


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần thưởng đáng giá nhất là phần thưởng do danh dự đem lại và không có gì hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên