Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 12 Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. Biểu đồ thuộc đới nóng: biểu đồ B. - Lí do: trên biểu đồ này thể hiện rõ những đặc điểm của nhiệt độ và lượng mưa đới nóng:

ĐỊA LÝ 7 BÀI 12: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN BIẾT

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân biệt được sự khác nhau giữa ba hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

- Đọc lược đồ những khu vực thâm canh lúa nước.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Xác định ảnh tương ứng với kiểu môi trường

CÁC KIỂU MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ƯNG VỚI BA ẢNH, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên