Old school Easter eggs.

Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


19. Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 10920. Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


Hướng dẫn giải


Các hình hộp hoàn chỉnh :


Chương IV – Tiết 4 : Hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 19 đến 22 – Trang 108, 109


21. ABC.A’B’C’ là một lăng trụ đứng tam giác (h. 98)., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
Smile, even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên