Writing Unit 3 Lớp 10 Trang 37

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Writing trang 37 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ làm quen cách viết lí lịch của một người đơn giản nhất nhé.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

WRITING (VIẾT)

 

Viết lai lịch của một người.

Task 1: Hãy đọc sơ yếu lí lịch của ông Brown, và viết một đoạn văn về ông Brown, dùng các từ gợi ý sau.

Mr Brown was born on November 12, 1969, in Boston. He went to Kensington High School and passed exams In English, French and Mathematics. He worked as a tourist guide for a travel agency from June 1991 to December 1998, and from March 1999 to May 2002, he was a telephonist in a hotel. He likes music and dancing.

Task 2: Theo cặp, hãy hòi thông tin về bổ hoặc mẹ của bạn em và điền vào mẫu đơn sau.

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : Do you mind telling me his name?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó kiếm được người bạn trong một năm, nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket