Duck hunt

Chương III – Ôn tập chương III (Mục B) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ 50 đến 56 – Trang 33, 34

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên