Chương III – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 – Trang 17

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 trang 17


23. Giải các phương trình : 

a) x(2x – 9) = 3x(x – 5) ;                             b) 0,5x(x – 3) = (x – 3)(1,5x – 1) ;


c) 3x – 15 = 2x(x – 5) ;


Chương III – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 – Trang 17


Hướng dẫn giải


a) x(2x – 9) = 3x(x – 5) <=> 2x² – 9x = 3x² – 15x <=> -x² + 6x = 0


<=> -x(x – 6) = 0 <=> -x = 0 hoặc x – 6 = 0  • x = 0

  • x = 6


Vậy phương trình có tập nghiêm S = {0 ; 6}


b) 0,5x(x – 3) = (x – 3)(1,5x – 1) <=> 0,5X(X – 3) – (X – 3)(1,5X – 1) = 0, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Việc tha thứ cho một người nào đó thì rất dễ dàng nhưng có đủ khả năng để tin lại họ lần nữa không thì lại là một chuyện khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have