Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long trang 134 SGK. Vùng biền rộng, có cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú. Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn; nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 37: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA

NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Vẽ biểu đồ.

 

II. GỢI Ý NỘI DƯNG THỰC HÀNH

1. Dựa vào bảng 37.1, vẽ biểu đồ

Hướng dẫn:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog