80s toys - Atari. I still have

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long trang 134 SGK. Vùng biền rộng, có cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú. Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn; nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 37: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA

NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Vẽ biểu đồ.

 

II. GỢI Ý NỘI DƯNG THỰC HÀNH

1. Dựa vào bảng 37.1, vẽ biểu đồ

Hướng dẫn:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
Be a friend to thyself, and others will be so too.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên