Old school Easter eggs.

Chương II – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 56 – Trang 58, 59

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay.
Thuận thủ khiên dương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên