Chương I – Tiết 8 : Đối xứng tâm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 53

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 53


50. Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua B, vẽ điểm C’ đối xứng C qua B (h.81).


Chương I – Tiết 8 : Đối xứng tâm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 53


Hướng dẫn giải


Các em thực hiện như sau :  • Vẽ đoạn thẳng AB va kéo dài về phía B, chọn điểm A’ sao cho B là trung điểm AA’.

  • Vẽ đoạn thẳng CB và kéo dài về phía B, chọn điểm C’ sao cho B là trung điểm CC’.


51. Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm H có toạ độ (3 ; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc toạ độ và tìm toạ độ của K.


Hướng dẫn giải


Xác định điểm H (3 ; 2) trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Điểm K đối xứng với H qua gốc toạ độ nên toạ độ của điểm K là (-3 ; -2).


Chương I – Tiết 8 : Đối xứng tâm – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 50 đến 53


52. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua điểm A, gọi F là qua điểm B.điểm đối xứng với D qua điểm C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ phai nhạt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat