Snack's 1967

Chương I – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 88, 89

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 88, 89


39. a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.


b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). 


Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào ?


Chương I – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 88, 89


Hướng dẫn giải


a) Ta có C đối xứng với A qua d nên


EC = EA và AD = DC


AE + EB = EC + EB > BC, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so
called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên