80s toys - Atari. I still have

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Anh lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất 2015

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề thi học kì 1 môn Anh lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất 2015

Dưới đây là Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 8 có đáp án của Trường THCS Bình Giang – Phòng GD & ĐT Hòn Đất năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. Các em tham khảo dưới đây.

Xem thêm: Đề thi môn Văn 8 có đáp án khá hay

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hòn Đất
Trường THCS Bình Giang

Đề Thi Học Kì 1

Môn: Anh – Lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

I. Listening:

1. Listen to Mai’s presentation and fill in the missing words. (1 point)

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a (1)……………………. dance of the Thai ethnic group in Viet Nam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and (2)……………………… life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals, or family reunions.

The xoe dance has more than 30 (3)………………………… based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or “circle dance” because it expresses social unity. People young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with (4)…………………………. hats. paper fans or scarves., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tôi tìm thấy bạn bè của tôi
họ đang ở trong đầu tôi.
I'm so happy because today I found my friends
they're in my head.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên