Chương IV – Tiết 7 : Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 36 đến 39 – Trang 118, 119

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 36 đến 39 – Trang 118, 119.


36. Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Chương IV – Tiết 7 : Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 36 đến 39 – Trang 118, 119


Chương IV – Tiết 7 : Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 36 đến 39 – Trang 118, 119


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 7 : Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 36 đến 39 – Trang 118, 119


37. Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :


a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.


b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.
Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt