Chương 3. Truyền tải điện năng, máy biến áp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 SGK Vật Lý lớp 12
ĐỀ BÀI


Câu 1: Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp

Câu 2: Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số Chương 3. Truyền tải điện năng, máy biến áp – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  91  SGK Vật Lý lớp 12bằng 3, khi


(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?


A. (1 080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);


C. (1 080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).


Câu 3: Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?


A. 6 V, 96 W.                         B. 240 V, 96 W.


C. 6 V, 4,8 W.                        D. 120 V, 4,8 W


Câu 4:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đàn
bà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog