Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Thằn lằn bóng đuôi dài – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 126
Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Thằn lằn bóng đuôi dài – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 126


I – ĐỜI SỐNG

Thằn lằn bóng đuôi dài, ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng, có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất. Chúng bắt mồi về ban ngày, chú yếu là sâu bọ Chúng thớ bằng phổi. Trú đông trong các hang đất khô. Thằn lằn bóng đuôi dài vần còn là động vật biến nhiệt.


Thằn lẳn đực cỏ 2 cơ quan giao phối. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng cùa thằn lằn cái. Thằn lằn cái đẻ từ 5 – 10 trứng vào các hốc đất khô ráo. Trứng có vỏ dai và nhiều noãn hoàng. Thằn lằn mới nở đã biết đi tìm mồi (sự phát triển trực tiếp).


T So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dải với ếch đồng.


II – CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN


1. Cấu tạo ngoài


Than lần bóng đuôi dài (hình 38.1) có bổn chi ngắn, yểu với năm ngón chân có vuốt. Da khô có vảy sừng bao bọc. cổ dài nên đầu có thể quay về các phía, mắt có mi cữ động, màng nhĩ nằm ờ trong hốc tai ở hai bên đầu.


Chương VI : Ngành động vật có xương sống – Thằn lằn bóng đuôi dài – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 126

2. Di chuyển


Khi di chuyển thân và đuôi thằn lằn uốn mình liên tục. Sự co, duỗi của thân và đuôi với sự hỗ trợ cùa chi trước, chi sau (cả hai còn ngắn, yếu) vả vuốt sắc cùa chúng tác động vào đất làm con vật tiến lên phía trước., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó.
Rest is a good thing, but boredom is its brother.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog