XtGem Forum catalog

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Văn phòng GD & ĐT Cẩm Giàng hay và có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Văn phòng GD & ĐT Cẩm Giàng hay và có đáp án 2016

Các em tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 Phòng GD & ĐT Cẩm Giàng có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu luyện thi  học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả nhằm học tập môn văn tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi cuối kì.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: VĂN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho khổ thơ sau:

“Ra thế

Lượm ơi!..”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có giáo dục không nằm ở việc bạn ghi nhớ được bao nhiêu, hay thậm chí bạn biết được bao nhiêu. Đó là có thể phân biệt giữa điều bạn biết và điều bạn không biết.
An education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên