Polaroid

Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.

1. Tình hình chính trị.Chính quyền phong kiến:- Mục nát đến cực độ ( vua Lê chỉ là bù nhìn ,phủ chúa quanh năm hội hè, tệ nạn tham ô công khai, cường hào, địa chủ hà hiếp dân ) .- Tăng thuế, mất mùa xảy ra liên tiếp , đời sống nhân dân cực khổ .Nhân dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Lược đồ diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIIISử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.2. Những cuộc khởi nghĩa lớn.- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng 1737 - Sơn Tây- Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738-1770) tại Thanh - Nghệ.- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) tại Tam Đảo, Tây Sơn, Tuyên Quang.- Khởi nghĩa của Quân He Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751), xuất phát từ Đồ Sơn , lên Kinh Bắc , uy hiếp kinh thành Thăng Long , xuống Sơn Nam , Thanh Hóa , Nghệ An.- Khởi nghĩa: Hoàng Công Chất tại Sơn Nam , Tây Bắc (1739-1769).Địa bàn hoạt động rộng .* Thất bại do :khởi nghĩa rời rạc , không liên kết thành phong trào rộng lớn .* Ý nghĩa:- Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, cường quyền của nhân dân ta.- Làm cho chính quyền phong kiến họ Trịnh lung lây tận gốc rễ.- Dọn đường cho Tây Sơn tiến ra Bắc.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhưng chắc chắn với tất cả những gì bạn yêu thương, bạn đều phải trả một cái giá nào đó.
But surely for everything you love you have to pay some price.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên