Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.

1. Tình hình chính trị.Chính quyền phong kiến:- Mục nát đến cực độ ( vua Lê chỉ là bù nhìn ,phủ chúa quanh năm hội hè, tệ nạn tham ô công khai, cường hào, địa chủ hà hiếp dân ) .- Tăng thuế, mất mùa xảy ra liên tiếp , đời sống nhân dân cực khổ .Nhân dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Lược đồ diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIIISử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.2. Những cuộc khởi nghĩa lớn.- Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng 1737 - Sơn Tây- Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738-1770) tại Thanh - Nghệ.- Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740-1751) tại Tam Đảo, Tây Sơn, Tuyên Quang.- Khởi nghĩa của Quân He Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751), xuất phát từ Đồ Sơn , lên Kinh Bắc , uy hiếp kinh thành Thăng Long , xuống Sơn Nam , Thanh Hóa , Nghệ An.- Khởi nghĩa: Hoàng Công Chất tại Sơn Nam , Tây Bắc (1739-1769).Địa bàn hoạt động rộng .* Thất bại do :khởi nghĩa rời rạc , không liên kết thành phong trào rộng lớn .* Ý nghĩa:- Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, cường quyền của nhân dân ta.- Làm cho chính quyền phong kiến họ Trịnh lung lây tận gốc rễ.- Dọn đường cho Tây Sơn tiến ra Bắc.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Sử 7 -BÀI 24. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thu nhập cao là công thức tốt nhất cho hạnh phúc mà tôi từng biết.
A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches