pacman, rainbows, and roller s

Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử (Giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1:  Phôtôn là gì?

Câu 2: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.


Câu 3: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn


Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?


A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.


B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.


C. Êlectron bứt ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.


D. Êlectron bứt ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.


Câu 5: Chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên