Ring ring

Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử (Giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1:  Phôtôn là gì?

Câu 2: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.


Câu 3: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn


Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?


A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.


B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.


C. Êlectron bứt ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.


D. Êlectron bứt ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.


Câu 5: Chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không cho rằng sự tồn tại của mình là hiển nhiên mà thấy nó là điều bí ẩn vô cùng, tư tưởng bắt đầu.
As soon as man does not take his existence for granted, but beholds it as something unfathomably mysterious, thought begins.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên