Old school Easter eggs.

Reading Unit 4 Lớp 10 Trang 44

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Reading trang 44 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu cô giáo Phạm Thu Thủy nhé các bạn, cô là một người cô đáng kính trọng và có tấm lòng nhân hậu.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

READING (ĐỌC)

 

 

Before you read

Em hãy liệt kê các hoạt động em làm hàng ngày. Sau đó hỏi bạn em nghĩ xem hoạt động nào là khó khăn với người mù và người điếc.

Gợi ý: go to school, play sports, play musical instruments, go shopping, read books, watch TV, ...

Theo cặp, em hãy nhìn bảng chữ cái Braille dành cho người mù, sau đó đọc ra thông điệp kèm theo.

—> We are the world.

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
Ethics is the activity of man directed to secure the inner perfection of his own personality.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên