XtGem Forum catalog

Chương 7. Kính hiển vi – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 212 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  212  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.


Câu 2: Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.


Câu 3: Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao ? Khoảng xê dịch điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào ?


Câu 4: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.


Câu 5: Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.


Câu 6: Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:


1.Thật;


2.Ảo;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những thiên thần tốt đẹp cũng có thể sai lầm... ngày nào họ cũng phạm sai lầm và rơi khỏi Thiên đường như ruồi.
Good angels are fallible ... they sin every day and fall from Heaven like flies.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên