Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 7. Kính hiển vi – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 212 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  212  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.


Câu 2: Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.


Câu 3: Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao ? Khoảng xê dịch điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào ?


Câu 4: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.


Câu 5: Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.


Câu 6: Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:


1.Thật;


2.Ảo;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we live.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên