Ring ring

Chương 2. Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 70 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  70 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?


Câu 2: Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?


Câu 3: Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao lại càng giảm?


Câu 4: Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?


A. 1 N


B. 2,5 N


C. 5N


D. 10N, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.
Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên