Facebook00">Google+0 Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu năm 20142015.ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 6 A" />
Ring ring

Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa. Nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên