Facebook00">Google+0 Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu năm 20142015.ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 6 A" />
XtGem Forum catalog

Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên