Facebook00">Google+0 Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu năm 20142015.ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 6 A" />
XtGem Forum catalog

Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên