XtGem Forum catalog

Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)
I. Lý thuyết Con lắc lò xo


Phương trình động lực học của dao động điều hòa là

F = ma = – kx hay a = -kx/m trong đó F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ của vật m, k là độ cứng lò xo; dấu trừ chỉ ra rằng lực F luôn luôn hướng về vị trị cân bằng.


Phương trình có thể được viết dưới dạng: x” = – ω2x.


2. Công thức tính tần số góc: ω = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)=> k = ω2m.


3. Chu kì dao động: T = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)


4. Động năng: Wđ = 1/2.mv2.


5. Thế năng (mốc thế năng ở vị trí cân bằng): W= 1/2.kx2.


6. Cơ năng của con lắc:


W = Wđ + W= 1/2.mv+ 1/2.kx2 = 1/2.kA2 = 1/2.mω2A2., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xã hội giờ toàn một bầy thanh nhã được tạo từ hai thành phần phi thường: những kẻ tẻ nhạt và những kẻ đang buồn chán.
Society is now one polished horde, formed of two mighty tries, the Bores and Bored.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên