Duck hunt

Bài 5: Sơ lược về lazer (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ĐỀ BÀI


Câu 5: Có những loại laze gì?

Câu 7: Hãy chọn câu đúng.


Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?


A. Trắng                                                                 B. Xanh.


C. Đỏ.                                                                    D. Vàng.


Câu 8:  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?


A. Độ đơn sắc.


B. Độ định hướng.


C. Cường độ lớn., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi con người còn sống, chúng ta phải nghĩ đến các thế hệ tương lai: Một môi trường sạch được xem là nhân quyền giống như bao quyền khác. Vì vậy, một phần trách nhiệm của chúng ta về người khác là đảm bảo rằng thế giới mà ta đang sống là khỏe mạnh, nếu không nói là khỏe mạnh hơn cái ta đã thấy.
As people alive today, we must consider future generations: a clean environment is a human right like any other. It is therefore part of our responsibility toward others to ensure that the world we pass on is as healthy, if not healthier, than we found it.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên