Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 17,18 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.


Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


b) tính điện trở R2.


Hướng dẫn giải


a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9 = 12 Ω.


b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.
The person who has lived the most is not the one with the most years but the one with the richest experiences.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog