Disneyland 1972 Love the old s

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.
A life filled with love must have some thorns, but a life empty of love will have no roses.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên