XtGem Forum catalog

Let's Go Unit 6 Lớp 7 Trang 64 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 6 After School Let's Go Trang 64 SGK. Tham khảo cuộc khảo sát của một tạp chí về thiếu niên 13 tuổi cho biết thanh thiếu niên Hoa Kì thích làm gì trong giờ rảnh cùa chúng. Đây là mười hoạt động hàng đầu được ưa chuộng nhất.

UNIT 6: AFTER SCHOOL

NGOÀI GIỜ HỌC

 

B. LET’S GO (CHÚNG TA HÃY ĐI)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Chiều nay chúng ta làm gì?

Nam : Chúng ta đi xem phim nhé?

Lan : Hiện giờ không có phim nào hay. Đến nhà tôi đi... Chúng ta có thể nghe nhạc.

Hoa : Lan. Mình xin lỗi, mình không đến được. Mình có quá nhiều bài tập làm ở nhà.

Nam : Hoa à! Ngày mai Chủ nhật mà. Bạn hãy nghỉ ngơi đi.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chủ nghĩa cộng sản có thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được
thành tố của nó là đói khát, thèm muốn và cái chết.
Communism possesses a language which every people can understand
its elements are hunger, envy, and death.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên