XtGem Forum catalog

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 Bài 3 Sông ngòi và cảnh quan châu Á trang 13 SGK. Dọc theo kinh tuyến 80°Đ từ bắc xuống nam có các đới cảnh quan: đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, xa van và cây bụi, rừng nhiệt đới ẩm.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đặc điểm sông ngòi

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.

- Các sông châu Á phân bố không đều và chế độ nước khá phức tạp.

+ Bắc Á: nhiều sông, các sông lớn đều chảy theo hướng từ nam lên bắc, mùa đông các sông bị đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng tuyết tan, mực nước sông lên nhanh và gây lũ băng lớn.

+ Đông Á, Đông Nam Á: sông dày đặc, nhiều sông lớn, thời kì nước lớn vào cuối mùa hạ đầu mùa thu, thời kì cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.

+ Tây Nam Á và Trung Á: do khí hậu lục địa khô hạn nên sông kém phát triển. Nguồn cung cấp nước là tuyết và băng tan từ các đỉnh núi cao nên vẫn có nhiều sông lớn.

2. Các đới cảnh quan

Cảnh quan tự nhiên ở châu Á rất đa dạng: rừng lá kim, rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới ẩm., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn... giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.
Love? It's kind of complicated, but I'll tell you this ... the second you're willing to make yourself miserable to make someone else happy, that's love right there.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên