XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 8 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17


8.1. Bốn hình A, B, C, D cùng đựng nước (H 8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


b) Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


Giải


a) => chọn A, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.
With the new day comes new strength and new thoughts.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên