Chương I – Tiết 8 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17


8.1. Bốn hình A, B, C, D cùng đựng nước (H 8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


b) Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


Giải


a) => chọn A, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.
Never find your delight in another's misfortune.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.