Chương I – Tiết 8 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 8.1 đến 8.17


8.1. Bốn hình A, B, C, D cùng đựng nước (H 8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


b) Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất ?


A. Bình A        B. Bình B


C. Bình C        D. Bình D


Giải


a) => chọn A, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn kết họ mà vì thứ chia rẽ họ, và điều tôi muốn biết nhất là thứ gặm nhấm trái tim họ.
I love men, not for what unites them, but for what divides them, and I want to know most of all what gnaws at their hearts.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have