Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)


Đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT.


1. Mở bài


Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.


2. Thân bài


- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên