Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)


Đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT.


1. Mở bài


Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.


2. Thân bài


- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Ethics is nothing else than reverence for life.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid