Insane

Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)


Đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường THPT.


1. Mở bài


Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.


2. Thân bài


- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người, nếu nói cho đúng, có nền tảng là hy vọng, anh ta không có tài sản gì khác ngoài hy vọng; thế giới của anh ta rõ ràng là miền đất của hy vọng.
Man is, properly speaking, based upon hope, he has no other possession but hope; this world of his is emphatically the place of hope.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên