XtGem Forum catalog

Bài 2: Hiện tượng quang điện trong (1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 4: Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. pin hóa học…


B. Pin nhiệt điện…


C. Pin quang điện….


a) … hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.


b) … hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.


c) … hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ đầu nóng sàn đầu lạnh của một dây kim loại.


Câu 5: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?


A. Có giá trị rất lớn., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên