Bài 2: Hiện tượng quang điện trong (1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 4: Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. pin hóa học…


B. Pin nhiệt điện…


C. Pin quang điện….


a) … hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.


b) … hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.


c) … hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ đầu nóng sàn đầu lạnh của một dây kim loại.


Câu 5: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?


A. Có giá trị rất lớn., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog