Bài 3: Phép chia số phức (Giải bài tập 1,2,3,4)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.
I never desire to converse with a man who has written more than he has read.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s