Ring ring

Bài 3: Phép chia số phức (Giải bài tập 1,2,3,4)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản thân tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác.
I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won't presume to probe into the faults of others.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên