Bài 3: Phép chia số phức (Giải bài tập 1,2,3,4)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ.
Let justice be done though the heavens should fall.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s