Old school Swatch Watches

Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?


Câu 2: Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?


Câu 3: Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?


Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?


A. Chất rắn.


B.Chất lỏng.


C. Chất khí ở áp suất thấp.


D. Chất khí ở áp suất cao, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.
It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên