Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?


Câu 2: Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?


Câu 3: Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?


Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?


A. Chất rắn.


B.Chất lỏng.


C. Chất khí ở áp suất thấp.


D. Chất khí ở áp suất cao, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau khi chết, hoặc viết thứ gì đó đáng đọc hoặc làm gì đó đáng được viết.
If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write something worth reading or do things worth writing.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog