Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?


Câu 2: Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?


Câu 3: Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?


Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?


A. Chất rắn.


B.Chất lỏng.


C. Chất khí ở áp suất thấp.


D. Chất khí ở áp suất cao, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru