Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 90 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính khoảng cách giữa đường thẳng: Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)

với mặt phẳng (α) : 2x – 2y + z + 3 = 0.


Hướng dẫn giải:


Ta có: Đường thẳng ∆ qua điểm M(-3 ; -1 ; -1)


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 91 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆


Hướng dẫn giải:


a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆.


Đường thẳng ∆ có vectơ chỉ phương Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Điểm H ∈ ∆ là hình chiếu vuông góc của A lên ∆ khi và chỉ khi: Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 6,7,8), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không cần tiền bạc để mua điều cốt yếu của tâm hồn.
Money is not required to buy one necessity of the soul.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog