Polaroid

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 123 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = 6x– x2


Hướng dẫn giải :


a) Phương trình hoành độ giao điểm f(x) =  X– x – 2 =0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2.


Diện tích hình phẳng cần tìm là :


Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Phương trình hoành độ giao điểm:


f(x) = 1 – ln|x| = 0  ⇔ lnx = ± 1


⇔ x = e hoặc   x = 1/e

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho dù một người có mặc áo đẹp, nếu anh ta sống yên bình; và tử tế, bình tĩnh, có đức tinh và trong sáng; và nếu anh ta không làm hại sinh linh nào, đó là con người thánh thiện.
Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully; and is good, self
possessed, has faith and is pure; and if he does not hurt any living being, he is a holy man.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên