Old school Easter eggs.

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 123 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = 6x– x2


Hướng dẫn giải :


a) Phương trình hoành độ giao điểm f(x) =  X– x – 2 =0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2.


Diện tích hình phẳng cần tìm là :


Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Phương trình hoành độ giao điểm:


f(x) = 1 – ln|x| = 0  ⇔ lnx = ± 1


⇔ x = e hoặc   x = 1/e

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên