The Soda Pop

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 123 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = 6x– x2


Hướng dẫn giải :


a) Phương trình hoành độ giao điểm f(x) =  X– x – 2 =0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2.


Diện tích hình phẳng cần tìm là :


Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3)


b) Phương trình hoành độ giao điểm:


f(x) = 1 – ln|x| = 0  ⇔ lnx = ± 1


⇔ x = e hoặc   x = 1/e

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên