Polaroid

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12 môn Toán Học

Soạn bài: Nếu là ông lão đánh cá trong truyện”Ông lão đánh cá và con cá vàng” em sẽ kể lại chuyện xảy ra với mình như thế nào?

  ĐỀ: Nếu là ông lão đánh cá trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, em sẽ kể lại chuyện xảy ra với mình như thế nào? DÀN Ý ĐẠI CƯƠN

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Giải bài tập 1,2,3,4,5)

I. LÝ THUYẾT CƠ BẢN Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng. 1.  Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K, x1 <

Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần I)

Các bạn học sinh thân mến! Qua các bài giảng của thầy cô trên lớp, chúng ta đã có khối lượng kiến thức nhất định về sự đồng biến, nghịch biến của hàm

Luyện tập giải toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Phần II)

Xin chào các bạn! Trong bài học này, chúng ta cùng nhau luyện tập sự đồng biến, nghịch biến của hàm số nhé. dehoctot.vn gợi ý lại các lý th

Luyện tập giải sự đồng biến và nghịch biến của hàm số( Phần 3)

Aiiizzz!! Chào các bạn!! Các bạn đã làm hết phần I và II của phần luyện tập giải toán giái tích lớp 12 – Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số chưa?

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (giải bài 1,2,3)

Chào các bạn học sinh! Các bài tập của phần I luyện tập sự đồng biến, nghich biến của hàm số các bạn đã tìm được đáp án cho mình chưa? Cùng

Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số ( giải bài tập 1,2,3,4)

Tiếp tục với mục hướng dẫn giải cho chủ đề sự đồng biến, nghịch biến, dehoctot.vn đưa đến cho các bạn học sinh các đáp án và hướng dẫn giải tham khảo

Giải bài tập cực trị của hàm số lớp 12 cơ bản (Bài 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài 4,5,6 trang 18 SGK cơ bản. Bài 4. (Trang 18 SGK cơ bản) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số y = x3 – mx2 – 2x + 1

Bài 3: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 23, 24 – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số Bài 1. (Trang 23 SGK Giải tích cơ bản) Tính

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số ( Giải bài tập 4,5 )

Hướng dẫn giải bài tập 4,5 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 24 – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số Bài 4. (Trang 24 SGK Giải tích 12 cơ bản) Tính giá

Bài 4: Đường tiệm cận ( giải bài tập 1,2 )

Hướng dẫn giải bài tập 1,2 SGK Giải tích 12 cơ bản trang 30 – Đường tiệm cận Bài 1. (Trang 30 SGK Giải tích cơ bản) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Trang 43 SGK Giải tích cơ bản) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau: a. y = 2 + 3x – x3 Hướng dẫn giải TXĐ

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6SGK Giải tích 12 cơ bản trang 44  – Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Bài 4. (Trang 43 SGK Giải tích cơ bản)
Ngẫu Nhiên