Polly po-cket

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1. TÍNH DẺO


Kim loại có tính dẻo.


Nhờ có tính dẻo, kim loại có thể dát mỏng, kéo thành sợi,… tạo nên các đồ vật khác nhau.


Các kim loại khác nhau có độ dẻo khác nhau. Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Sn,…


2. TÍNH DẪN ĐIỆN


Kim loại có tính dẫn diện.


Nhờ có tính dẫn điện mà một sô kim loại được sử dụng làm dây dẫn điện. Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Những kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, Cu, Al, Fe,…


3. TÍNH DẪN NHIỆT, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên