XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI.TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1. TÍNH DẺO


Kim loại có tính dẻo.


Nhờ có tính dẻo, kim loại có thể dát mỏng, kéo thành sợi,… tạo nên các đồ vật khác nhau.


Các kim loại khác nhau có độ dẻo khác nhau. Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Sn,…


2. TÍNH DẪN ĐIỆN


Kim loại có tính dẫn diện.


Nhờ có tính dẫn điện mà một sô kim loại được sử dụng làm dây dẫn điện. Các kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau. Những kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, Cu, Al, Fe,…


3. TÍNH DẪN NHIỆT, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn... hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa.
Our life is frittered away by detail... simplify, simplify.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên