Ring ring

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn và tôi không thể sống mà không có niềm tin, không thể sống mà không tin tưởng vào một điều gì đó.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên