Snack's 1967

Luyện tập giải sự đồng biến và nghịch biến của hàm số( Phần 3)

Aiiizzz!! Chào các bạn!!


Các bạn đã làm hết phần I và II của phần luyện tập giải toán giái tích lớp 12 – Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số chưa?

Nếu chưa hãy quay lại và làm đẩy đủ đi nhé – dehoctot.vn sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc sau khi các bạn luyện tập xong phần I, phần II, phần III. Hãy để lại comment dưới mỗi bài viết để BQT trả lời cho các bạn nhé!


Giờ thì tiếp tục giải toán thôi nào! Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số còn đa dạng với các loại bài tập như thế nào? Các bạn xem các bài tập sau nhé:


Bài 1. Tìm m để hàm số Luyện tập giải sự đồng biến và nghịch biến của hàm số( Phần 3)


đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.


Bài 2: Chứng minh rằng:


a. x > sin x với mọi x > 0


b. sin x > 2x/π với mọi Luyện tập giải sự đồng biến và nghịch biến của hàm số( Phần 3)


c. x – tan x > y – tan y với mọi x,y ∈ [0; π/2), x < y, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bắt giặc bắt vua.
Cầm tặc cầm vương.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên