Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 4,5,6)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn cùng tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước.

Hướng dẫn giải:


Giả sử tam giác ABC cho trước nằm trong mặt phẳng (P). mặt cầu (S) tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC sẽ giao với mặt phẳng (P) theo một đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC, chính là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Theo bài 3, tập hợp tâm các mặt cầu luôn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác  ABC là trục đường tròn nội tiếp tam giác ABC


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Hình học 12 cơ bản)


Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt cầu S( O; r) ta kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, B và C, D.


Hướng dẫn giải:


a) Chứng minh rằng MA>MB = MC>MD.


Gọi (P) là mặt phẳng chứa hai đường thẳng đã cho. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu S(O;r) theo một đường tròn tâm I, là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (P).


Xét hai tam giác MAD và MCB có góc Bài 2: Mặt cầu (Giải bài tập 4,5,6)chung nên hai tam giác đó đồng dạng., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trực giác giống như đọc một chữ mà không phải đánh vần thành lời. Một đứa trẻ không thể làm điều đó vì nó có quá ít kinh nghiệm. Một người trưởng thành biết chữ ấy bởi họ đã thấy nó trước đây.
Intuition is like reading a word without having to spell it out. A child can't do that because it has had so little experience. A grown
up person knows the word because they've seen it often before.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.